Potravinová a materiálová pomoc

Veľký Krtíš

Zachytené momenty, v ktorých sme pomáhali.