Rozpovieme Vám našu cestu

Dovoľte nám sa predstaviť pár riadkami.

 

 Sme občianske združenie s názvom Cesta k rodine.

Pomáhame deťom, rodinám, slobodným matkám, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Primárna činnosť nášho združenia spočíva v pomoci deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Práve týmto deťom poskytujeme vzdelávacie a zážitkové aktivity počas celého roka. Poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo vykonávané odborníkmi nie len deťom a mladým dospelým, ale aj rodičom. Pomáhame mladým dospelým v procese osamostatňovania sa  z Centra pre deti a rodiny. Pracujeme systematicky a efektívne s mladými dospelými na víkendových stretnutiach, ktoré sa zameriavajú na ich budúcnosť. Zapájame sa do medzinárodných programov v súvislosti s témou integrácia.

Viac ako 10 000 detí z Centier pre deti a rodiny a sociálne slabších rodín sa stretlo na pobytových táboroch.

STANOVY

Dokument obsahuje stanovy združenia.

 

PREZENTÁCIA

Prezentácia opisuje popis a ciele našej práce.

ZÁPISNICA

Dokument obsahuje zápisnicu združenia s plánom aktivít.

KATALÓG

Katalóg obsahuje zhodnotenie práce v roku 2018 a vízie na rok 2019.

VÝROČNÁ SPRÁVA

Dokument obsahuje výročnú správu združenia.