My sme Cesta k rodine

venujeme sa nie len deťom zo sociálne slabšieho prostredia, ale aj deťom vyrastajúcich v Centrách pre deti a rodiny

organizujeme vzdelávacie aktivity pre mladých dospelých

pomáhame sociálne slabším rodinám

poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo

Aktuálne výzvy

Ako podporiť naše občianske združenie?

Príspevok na činnosť združenia

Svojím príspevkom môžete aj Vy pomôcť deťom z Centier pre deti a rodiny  postaviť sa na vlastné nohy.  Vaše príspevky a dary  použijeme na pravidelné aktivity združenia:

  • potravinová pomoc sociálne slabším rodinám
  • materiálne a technické zabezpečenie pre deti z Centier pre deti a rodiny
  • Vzdelávacie aktivity pre deti na pobytových táboroch

Nábor animátorov pre letný detský tábor

Hľadáme práve TEBA!

Pripravujeme pre Vás tieto najbližšie aktivity

Svojím príspevkom môžete aj Vy pomôcť deťom z detského domova postaviť sa na vlastné nohy. Vaše dary použijeme na aktivity združenia, ako pravidelná potravinová pomoc, materiálne zabezpečenie a iné formy pomoci deťom z detských domovov.

Školenie pre nových animátorov

 

Detský festival

 

Deň detí

 

Letný tábor 2022

 

Vianočný tábor

 

Ďakujeme v mene združenia O.Z. Cesta k rodine, že aj vďaka nadácií SPP sme mohli zrealizovať športový deň pre deti z Centier pre deti a rodiny.

Partneri, ktorí kráčajú s nami