Informácie pre Vás, ako sa dá pomôcť

 

 

Aktuálne výzvy

Príspevok na činnosť združenia

Svojím príspevkom môžete aj Vy pomôcť deťom z Centier pre deti a rodiny  postaviť sa na vlastné nohy.  Vaše príspevky a dary  použijeme na pravidelné aktivity združenia.

Fyzická osoba – zamestnanci

 • Do 15. februára 2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane

 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3% – Ak ste odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín) zaplatenej dane. 

 • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste podľa vášho bydliska.

 • Ak si vypĺňate daňové priznanie sami: podľa typu vyplňte dané tlačivá a podajte/doručte do 31. marca 2021. Ak ste pre našu organizáciu pracovali ako dobrovoľník, priložte Potvrdenie k 3%.

Právnická osoba

 • Do 31. 3. 2021 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.

 • Do koloniek uveďte tieto údaje:

IČO príjmateľa: 50073028

DIČ príjmateľa: 2120173935

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Cesta k rodine

Ulica: Mliekárenská 10

PSČ: 824 92

Obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…).

Finančný dar

Jednorázový finančný dar

Jednorazový finančný dar nám môžete poslať na účet občianskeho združenia. Finančný dar použijeme výlučne na konkrétne aktivity, projekty zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, mladým dospelým v detských domoch, slobodným mamičkám, ako aj talentovaným deťom z málo podnetného prostredia. Za daný mesiac vždy zbierame finančné prostriedky na konkrétny projekt, ktorý vyberá predsedníctvo o.z. Fantázia detí.

Pravidelný finančný dar

Pravidelný finančný príspevok použijeme na mesačné náklady občianskeho združenia ako sú napr:

 • nájom za kanceláriu,

 • internet a kancelárske potreby,

 • pohonné hmoty,

 • náklady spojené s motorovým vozidlom.

Platobné údaje

IBAN: SK73 0900 0000 0051 8797 6371

VS pre jednorázový dar: meno darcu / názov projektu

VS pre pravidelný dar: meno darcu

Materiálny dar

Materiálny dar

Materiálnym darom môže byť napr:

 • potravinová pomoc pre sociálne slabšie rodiny,

 • školské pomôcky,

 • zdravotnícky materiál,

 • hygienické potreby,

 • zapožičanie 7 a 9 miestnych vozidiel na uskutočnenie jednodňových a víkendových výletov pre deti z detských domovov a iné.

V prípade funkčného počítača alebo notebooku, ktorý už nepotrebujete, je tiež možnosť darovania pre našich mladých dospelých, ktorí ho rozhodne efektívne využijú pri štúdiu na stredných alebo vysokých školách.

Prevzatie materiálneho daru dohodneme telefonicky na čísle:
+421 919 207 227

Dobrovoľník

Dobrovoľník

Aj ty sa môžeš stať dobrovoľníkom občianskeho združenia Fantázia detí. Stačí nám napísať a poslať motivačný list na mailovú schránku organizácie. Radi Ťa pozveme na školenie pre budúcich dobrovoľníkov, na ktorom môžeš získať podrobné informácie o našom združení, o cieľovej skupine „domovákov“ a nakoniec stať sa jedným z nás. 

Viac informácií o práci dobrovoľníka a najbližšom školení sa dozvieš v sekcii ANIMÁTORI.

Generálni partneri

Hlavní partneri

Materiálni partneri

Mediálni partneri