Ako dokážeme pomáhať?

 

 

Poskytujeme sociálne, právne a psychologické poradenstvo

 • sociálne slabším rodinám
 • jednotlivcom
 • bývalým odchovancom z Centier pre deti a rodiny
 • slobodným mamičkám
 • ľuďom bez domov

Pre záujem o poradenstvo, vypíš tento formulár:

Ak chcete odoslať formulár, vyjadrite svoj súhlas

13 + 1 =

Zabezpečujeme potravinovú pomoc

 • trvanlivé potraviny

 • distribuujeme ich sociálne slabším rodinám a rómskym komunitám

 • môžeš prispieť ako firma/ jednotlivec

Zebezpečujeme materiálno-technické vybavenie

 • školské pomôcky, zdravotnícky materiál, hygienické potreby

 • zapožičnie 7/9 miestnych vozidiel na uskutočnenie jednodňových a víkendových výletov pre deti z detských domovov a iné
 • môžeš prispieť ako firma/ jednotlivec

Zabezpečujeme vzdelávacie a odborné semináre, školenia pre odborný tím

Viac sa dozviete v sekcii Dobrovoľníctvo